ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ
CPF Graphic.png

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

14/01/2022

Molt Chronology .jpg

Η νέα επιστημονική δημοσίευση στο περιοδικό Aquatic Mammals της ερευνητικής ομάδας της MOm είναι πλέον διαθέσιμη εδώ: 
https://www.aquaticmammalsjournal.org/?fbclid=IwAR1MADjUFGzOFZwXAUvPqQxqGlKp1b90sanB3s36RPdfVHuLbsyTmoStr10

"Molt Chronology of a Male Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus) from the Eastern Mediterranean Seal" Kimonas Koemtzopoulos, Styliani Adamantopoulou, Panagiotis Dendrinos, Anastasia Komnenou, Eleni Tounta, and Alexandros A. Karamanlidis