top of page

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του έργου και την αξιοπιστία της MOm, Ιδρύματα, Ιδιωτικοί και Θεσμικοί Φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού έχουν χρηματοδοτήσει και συνεχίζουν να χρηματοδοτούν προγράμματα και δράσεις της, βοηθώντας ουσιαστικά στο έργο της οργάνωσης.

Ιδρύματα

Το Ίδρυμα Thalassa ιδρύθηκε το 2013 με αποστολή τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο και τη βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων της. Το Ίδρυμα υποστηρίζει την υλοποίηση ενός ευρέως φάσματος δράσεων για την προστασία της Μεσογείου που περιλαμβάνει την επιστημονική έρευνα, τη θεσμοθέτηση και διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, τη διάσωση και περίθαλψη απειλούμενων ειδών, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τον εθελοντισμό. Από τον Μάιο του 2014, το Ίδρυμα χρηματοδοτεί πολλές από τις δράσεις της MOm, συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος φύλαξης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ιδρύθηκε από τον Σταύρο Νιάρχο και είναι ένας διεθνής κοινωφελής οργανισμός, που πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έχουν οικουμενικό χαρακτήρα, με έμφαση στην υποστήριξη δράσεων ελληνικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποστήριξε με δωρεά του, την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ Information & Communication «Θάλασσα: Μάθε, Δράσε, Προστάτεψε», το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών για την άμεση ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών, που ζουν στις ελληνικές θάλασσες.

Το 2014 το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στήριξε μία νέα πρωτοβουλία της MOm για την υλοποίηση δράσεων επιστημονικής μελέτης αλλά και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε περιοχές του Αργοσαρωνικού, όπου τα τελευταία χρόνια μεσογειακές φώκιες παρατηρούνται ολοένα και περισσότερο. Το Ίδρυμα χρηματοδότησε την υλοποίηση δράσεων με στόχο την επιστημονική τεκμηρίωση της παρουσίας της μεσογειακής φώκιας στην περιοχή ενδιαφέροντος, την αξιολόγηση των δεδομένων και τη διαμόρφωση διαχειριστικών προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής σχετικά με τη σημασία της παρουσίας του είδους.

Το  Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη-Αθανασιάδη. Το Ίδρυμα έχει σταθεί αρωγός του έργου της MOm χρηματοδοτώντας: την ίδρυση της παιδικής βιβλιοθήκης στο Κέντρο Ενημέρωσης της MOm στην Αλόννησο, τη δημιουργία του πρότυπου εκπαιδευτικού εργαλείου «Βαλίτσα της Θάλασσας», τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών (RINT), αλλά και την αγορά εξοπλισμού για την υλοποίηση ερευνητικών δράσεων.

Το Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό ιδρύθηκε από τον ίδιο το 2006, με αποστολή την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Ίδρυμα στήριξε χρηματοδοτικά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ Nature ΚΥΚΛΑΔΕΣ για την "Ολοκληρωμένη προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στις Βόρειες Κυκλάδες», που πραγματοποιεί το WWF-Ελλάς σε στενή συνεργασία με τη MOm και άλλους εξειδικευμένους φορείς.

Το Mohamed Bin Zayed Foundation ιδρύθηκε με στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων για την προστασία διαφόρων ειδών της πανίδας και της χλωρίδας σε όλο τον κόσμο. Από το 2011 το Ίδρυμα στηρίζει τις δράσεις της MOm και συγκεκριμένα τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών για τη μεσογειακή φώκια στην Ελλάδα. 

Ιδιωτικοί Φορείς

Η IFAW, το Διεθνές Ταμείο για την Προστασία των Ζώων, ιδρύθηκε το 1969 και έκτοτε υλοποιεί δράσεις σε περισσότερες από 40 χώρες, με στόχο τη διάσωση και προστασία ζώων και οικοτόπων. Η IFAW στάθηκε στο πλευρό της MOm από τα πρώτα χρόνια ίδρυσής της, χρηματοδοτώντας την απόκτηση του ερευνητικού σκάφους «IFAW-Οδύσσεια», αλλά και άλλου εξοπλισμού καθώς και μια σειρά δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς της έρευνας, της προστασίας και της διάσωσης μεσογειακών φωκών.

Το Κέντρο Έρευνας και Περίθαλψης φωκών Lenie ‘t Hart στο Pieterburen της Ολλανδίας ιδρύθηκε το 1971 από την Lenie ‘t Hart, με σκοπό την περίθαλψη άρρωστων ή τραυματισμένων φωκών. Το 1990 το Κέντρο Lenie ‘t Hart πρόσφερε ως δωρεά στη MOm, τόσο τη Μονάδα Περίθαλψης & Επανένταξης μεσογειακής φώκιας της MOm στη Στενή Βάλα Αλοννήσου (η οποία λειτούργησε μέχρι το 2014), όσο και σημαντική τεχνογνωσία σε πρακτικές περίθαλψης και επανένταξης φωκών. Από το 2014 έως σήμερα, το Κέντρο Περίθαλψης της MOm βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, σε χώρο που έχει παραχωρήσει το Αττικό Ζωοολογικό Πάρκο.

Το National Geographic Society είναι ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα στον κόσμο.  Το 2011 το ίδρυμα χρηματοδότησε  μαζί με το Ίδρυμα Waitt την ερευνητική δράση της MOm, για τη συστηματική παρακολούθηση και μελέτη της κατάστασης του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο με τη χρήση αυτόματων συσκευών καταγραφής στα καταφύγια αναπαραγωγής του είδους.

Η EAAM είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Υδρόβια Θηλαστικά. Οι ζωολογικοί κήποι και τα ενυδρεία που είναι μέλη της EAAM, συνεργάζονται για την προστασία των υδρόβιων θηλαστικών. Η EAAM και τα μέλη της, προωθούν την προστασία της μεσογειακής φώκιας, ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας το κοινό και συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των δράσεων Διάσωσης και Περίθαλψης.

Θεσμικοί Φορείς

Η Επιτροπή για τα θαλάσσια θηλαστικά είναι ο ανώτατος θεσμικός φορέας διαχείρισης και εποπτείας για όλα τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις θάλασσες των ΗΠΑ. Από το 2011, και στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών της, η Επιτροπή έχει εγκρίνει και χρηματοδοτήσει τη MOm για 3 επιστημονικές δράσεις για τη μεσογειακή φώκια: α) προκαταρκτική μελέτη της γενετικής δομής του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα, β) καταγραφή της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς του είδους στην περιοχή της Εύβοιας και γ) δημιουργία του Εθνικού Γενετικού Μητρώου για τη μεσογειακή φώκια.

Το  Sea Mammal Research Unit (SMRU) διεξάγει επιστημονική έρευνα στη βιολογία των θαλάσσιων θηλαστικών, εκπαιδεύει νέους επιστήμονες και συμβουλεύει τις κυβερνήσεις, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τη βιομηχανία για τα ζητήματα διατήρησης και προστασίας. Το SMRU πρόσφερε στη MOm τεχνογνωσία σε θέματα μελέτης του είδους, ενώ από το 2004 μας προμηθεύει τους πομπούς που χρησιμοποιούνται για τη δορυφορική παρακολούθηση των μεσογειακών φωκών που απελευθερώνται μετά την περίθαλψή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η ομάδα ιολογίας του Erasmus MC έχει μια μοναδική εμπειρία στην αξιολόγηση του αντίκτυπου των ιογενών μολύνσεων στους άγριους ζωικούς. Από το 1990, το εργαστήριο του Erasmus MC συνεργάζεται με τη MOm στον τομέα των νεκροψιών και της περίθαλψης με στόχο τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του είδους ή την ανακάλυψη ιών που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε επιδημίες καθιστώντας την κατάσταση του είδους μη αναστρέψιμη.

bottom of page