Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ MOm

Δρ. Παναγιώτης Δενδρινός

Βιολόγος - Ιδρυτικό Μέλος - Πρόεδρος Δ.Σ. - Υπεύθυνος Ερευνητικών Δράσεων

© 2020 MOm/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal

Background - ©Frédéric Larrey/Thomas Roger